Tác giả: admin

ComboF7

F7-16Mbps-236.500đ

GÓI F7 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F7 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF6

F6-22Mbps-232.000đ

GÓI F6 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F6 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF5

F5-27Mbps-280.500đ

GÓI F5 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F5 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF4

F4-35Mbps-313.500đ

GÓI F4 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F4 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF3

F3-45Mbps-368.500đ

GÓI F3 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F3 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF2

F2-55Mbps-467.500đ

GÓI F2 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F2 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
logo-fpt

FPT Telecom Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Bắc Ninh – FPT Telecom Bắc Ninh trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại tháng 7/2018 mới nhất dành cho Quý khách hàng đăng ký …
Chào tất cả mọi người!

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!