Chuyên mục: Combo Internet + Truyền hình

ComboF7

F7-16Mbps-236.500đ

GÓI F7 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F7 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF6

F6-22Mbps-232.000đ

GÓI F6 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F6 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF5

F5-27Mbps-280.500đ

GÓI F5 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F5 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF4

F4-35Mbps-313.500đ

GÓI F4 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F4 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF3

F3-45Mbps-368.500đ

GÓI F3 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F3 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …
ComboF2

F2-55Mbps-467.500đ

GÓI F2 – COMBO INTERNET+TRUYỀN HÌNH   Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước Combo F2 Internet + Truyền hình như sau: Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ …