Chuyên mục: Internet FPT

F7

F7-16Mbps-176.000đ

Gói F7 – Internet Only Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F7 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 16 Mbps Tiền cước hàng …
F6

F6-22Mbps-198.000đ

Gói F6 – Internet Only Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F6 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 22 Mbps Tiền cước hàng …
F5

F5-27Mbps-220.000đ

Gói F5 – Internet Only Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F5 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 27 Mbps Tiền cước hàng …
F4

F4-35Mbps-253.000đ

Gói F4 – Internet Only Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F4 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 35 Mbps Tiền cước hàng …
F3

F3-45Mbps-308.000đ

GÓI F3 – INTERNET ONLY Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F3 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 45 Mbps Tiền cước hàng tháng …
F2

F2-55Mbps-407.000đ

GÓI F2 – INTERNET ONLY Lắp mạng FPT tại Bắc Ninh thông báo giá cụ thể gói cước F2 Internet Mô tả: Tốc độ Download = Tốc độ Upload = 55 Mbps Tiền cước hàng tháng …